ارائه های کنفرانس ها ارائه کلاسی و پروژه اشتراک دانش و علم

اطلاعیه فروشگاه

مرزگستران دانش سامانه ای با هدف نشر و گسترش تولیدات دانشگاهی و دانشجویی و اشتراک منابع مفید جهت هم افزایی بین دانشگاهیان ، متخصصین و عموم مردم است.

منابع انسانی و تأمین نیروی انسانی در بخش مدارک پزشکی

منابع انسانی و تأمین نیروی انسانی در بخش مدارک پزشکی دارای 26 اسلاید فارسی اصطلاحی است برای گستره ای از فعالیتهای متنوع شامل جذب، نگهداری و پروش نیروی انسانی با استعداد و کارآمد مدیریت منابع انسانی فرایندی است که نیروی انسانی کارآمد و با استعداد را جهت نیل به اهداف سازمان کنار هم قرار می دهد مدیریت منابع انسانی عبارت است از جذب و استخدام، آموزش و بهسازی، بکارگیری و انتصاب و نگهداشتن منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,000 تومان 15% تخفیف

مدلهای ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت

مدلهای ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت دارای 32 اسلاید پورپوینت فارسی و انگلیسی uهمان‌طور كه ذكر شد، داده‌هاي سلامت در كل كشور پراكنده هستند و هر مركز خدمات رساني سلامت، بنابر مقتضيات خود بخشي از داده‌هاي EHR را نگهداري مي‌كند. بنابراين يكي از چالش‌هاي اصلي داده‌ها اين است كه داده‌ها در كجا قرار دارند و آيا داده‌ها درست هستند يا خير. uرويكرد مشتركي كه براي مكان داده‌ها وجود دارد اين است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 7,000 تومان 15% تخفیف

سیستم اطلاعات رادیولوژی

سیستم اطلاعات رادیولوژی دارای 41 اسلاید فارسی uسيستم اطلاعات راديولوژي يکي از زير سيستم هاي سيستم اطلاعات بيمارستان مي باشد. می تواند به عنوان یک سیستم مستقل مورد استفاده قرار گیرد.   uاين سيستم اطلاعات بخش رادیولوژی از جمله گزارش هاي مربوط به آنها را مديريت مي کند.   uدرک سیستم اطلاعات رادیولوژی مستلزم درک فرایندهای بخش رادیولوژی است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 7,000 تومان 15% تخفیف

Deliberative Democratic

Deliberative Democratic شاید جدیدترین مدل از مدلهای ارائه شده برنامه های ارزیابی سازمانی،نگرش DELIBERATIVE DEMOCRATICباشد که توسط HOUSE و HOWE گسترش و ترقی یافت. این نگرش درون یک چارچوب دموکراتیک صریح و روشن عمل میکند و ارزیاب ها را ملزم به رعایت اصول دموکراتیک در رسیدن به نتایج قابل دفاع میکند به کمک دموکراتیک کردن به صدور مطالبات قابل اعتماد و معتبر میپردازد. دارای 10 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,000 تومان 15% تخفیف

Project Management مدیریت پروژه

Project Management مدیریت پروژه 45اسلاید فارسی در مورد مدیریت پروژه تقسیم کارها و.... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,500 تومان 10% تخفیف

مدیریت بحران

مدیریت بحران دارای 28 اسلاید فارسی •واژه بحران معادل Crisis در زبان انگلیسی بوده که از پزشکی وار علوم اجتماعی و اقتصادی شده است. • •بحران شرایط غیرعادی است که در آن مشکلات ناگهانی و پیش بینی نشده ای پدیدمی آید و در چنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین مرسوم دیگر کارساز نیست. • •بحران حادثه ای است که به طورطبیعی یا توسط بشر به طور ناگهانی یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,000 تومان 15% تخفیف

مدلهای معماری سیستم اطلاعات بهداشتی

مدلهای معماری سیستم اطلاعات بهداشتی دارای 43 اسلاید پاورپوینت فارسی uهمان‌طور كه ذكر شد، داده‌هاي سلامت در كل كشور پراكنده هستند و هر مركز خدمات رساني سلامت، بنابر مقتضيات خود بخشي از داده‌هاي EHR را نگهداري مي‌كند. بنابراين يكي از چالش‌هاي اصلي داده‌ها اين است كه داده‌ها در كجا قرار دارند و آيا داده‌ها درست هستند يا خير. uرويكرد مشتركي كه براي مكان داده‌ها وجود دارد اين است كه فهرستي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 7,000 تومان 15% تخفیف

سیستم های الکترونیک سلامت

سیستم های الکترونیک سلامت دارای 59 اسلاید فارسی يك ماژول يا زير سيستم از سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستان (HIS) است كه منحصراً براي شناسايي يك بيمار خاص در سيستم اطلاعات به كار مي‌رود. سيستم MPI ، اطلاعات خاص شناسايي بيماران (داده‌هاي هويتي)، داده‌هاي دموگرافيك اصلي، و داده‌هاي نشانگر ميزان تماس يا مراجعه هر بيمار به مراكز مراقبتي از قبيل تاريخ‌ها ومكان‌هاي استقرار بيمار در مراكز مراقبتي؛ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 7,000 تومان 15% تخفیف

Telecardiology کاردیولوژی از راه دور

Telecardiology کاردیولوژی از راه دور دارای 29 اسلاید انگلیسی درمورد پزشکی از راه دور •Telemedicine: –application of advanced telecommunication technology for diagnostic, monitoring and therapeutic purposes –involves live, bi-directional audio and video interaction between patients and medical professionals and among medical professionals ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 8,000 تومان 15% تخفیف

مدیریت خطر

مدیریت خطر دارای 22 اسلاید پاورپوینت فارسی امروزه شکست در مدیریت خطر می تواند سبب از دست دادن نیروی انسانی حرفه ای، از دست دادن شرکای تجاری، از دست دادن بازار یافرصت های درآمد زایی و از همه بدتر از دست دادن کامل عملیات کسب و کار شود. هر سازمانی با خطر دست و پنجه نرم می کند اما اگر به درستی درک مدیریت شود می تواند به مزیت رقابتی تبدیل شود در حالیکه نقش مدیریت خطر در محیط کسب و کار امروزی منحصر به فر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,000 تومان 15% تخفیف
تعداد صفحه(6):