ارائه های کنفرانس ها ارائه کلاسی و پروژه اشتراک دانش و علم

اطلاعیه فروشگاه

مرزگستران دانش سامانه ای با هدف نشر و گسترش تولیدات دانشگاهی و دانشجویی و اشتراک منابع مفید جهت هم افزایی بین دانشگاهیان ، متخصصین و عموم مردم است.

اسلاید: کارگاه روشهای برقراری ارتباط مؤثر

اسلاید: کارگاه روشهای برقراری ارتباط مؤثر شامل 45 اسلاید  به زبان فارسی کلیات و مفاهیم پایه اهمیت ارتباط عناصر اصلی ارتباط اجزا موانع ارتباط مؤثر .... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,000 تومان 40% تخفیف

اسلاید : ماژولهای سیستم اطلاعات بیمارستانی PACS ، RADT و ....

اسلاید : ماژولهای سیستم اطلاعات بیمارستانی PACS ، RADT و .... دارای 58 اسلاید  به زبان فارسی توضیحات جامع پیرامون: ایندکس اصلی بیمار  RADT زمانبندی بیمار CPR OLMR SIS RIS LIS NIS ...   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,500 تومان 15% تخفیف

تحقیق :والدین و تربیت کودک

تحقیق :والدین و تربیت کودک فایل متنی (تحقیقی) در قالب ورد- 15 صفحه همراه با مراجع مورد تحقیق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

اسلاید: روشهای رمزگذاری کلاسیک

اسلاید: روشهای رمزگذاری کلاسیک شامل 23 اسلاید  به زبان فارسی کلیات و تعاریف رمزنگاری متقارن(Symmetric Encryption) رمز پلی فر (Playfair Cipher) رمز ویگنر (Vigenere Cipher) .... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 3,500 تومان 20% تخفیف

تحقیق:مهندسی کامپیوتر

تحقیق و آشنایی با مهندسی کامپیوتر در قالب 6 صفحه ورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

اسلاید: تئوری گروه ها و مشروعیت در ارتباطات میان فردی

اسلاید: تئوری گروه ها  و  مشروعیت در ارتباطات میان فردی شامل 53 اسلاید  به زبان فارسی کلیات و مفاهیم  تعاریف محاسن و معایب فعالیت های گروهی انواع گروه مراحل تکامل گروه فنون و روشهای تصمیم گیری .... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 3,000 تومان 30% تخفیف

سیستم اطلاعات پرستاری NIS

سیستم اطلاعات پرستاری NIS دارای 43 اسلاید فارسی هدف سیستم اطلاعات پرستاری کمک به پرستاران برای بهبود مراقبت بیماران است. این سیستم وظایف مشخصی را در جهت حمایت از فرایندهای مراقبت پرستاری هم از بعد بالینی و هم از بعد مدیریتی فراهم می کند. سیستم اطلاعات پرستاری باید مواردی مانند: ارزیابی پرستاری، تشخیص های پرستاری، مداخلات پرستاری، طرح های مراقبتی پرستاری مانند: ثبت و مدیریت دارو درمانی، و امکان ثبت یادداشت های پرستاری ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 7,500 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(6):