ارائه های کنفرانس ها ارائه کلاسی و پروژه اشتراک دانش و علم

اطلاعیه فروشگاه

مرزگستران دانش سامانه ای با هدف نشر و گسترش تولیدات دانشگاهی و دانشجویی و اشتراک منابع مفید جهت هم افزایی بین دانشگاهیان ، متخصصین و عموم مردم است.

سیستم اطلاعات پرستاری NIS

سیستم اطلاعات پرستاری NIS دارای 43 اسلاید فارسی هدف سیستم اطلاعات پرستاری کمک به پرستاران برای بهبود مراقبت بیماران است. این سیستم وظایف مشخصی را در جهت حمایت از فرایندهای مراقبت پرستاری هم از بعد بالینی و هم از بعد مدیریتی فراهم می کند. سیستم اطلاعات پرستاری باید مواردی مانند: ارزیابی پرستاری، تشخیص های پرستاری، مداخلات پرستاری، طرح های مراقبتی پرستاری مانند: ثبت و مدیریت دارو درمانی، و امکان ثبت یادداشت های پرستاری ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 7,500 تومان 10% تخفیف

سازمان های بهداشت و درمان در ایران

سازمان های بهداشت و درمان در  ایران دارای 210 اسلاید فارسی •ماموريت: •فراهم آوردن موجبات تامين بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي • •اهداف •الف) بهداشت: •1.  ارتقاء سطح خدمات بهداشتي كشور •2.  توسعه اقدامات پيشگيري از بروز معلوليتهاي جسمي و رواني •3.  افزايش خدمات قابل ارائه در نظام شبكه هاي سلامت كشور •4 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف

سیستم اطلاعات آزمایشگاه

سیستم اطلاعات آزمایشگاه دارای 39 اسلاید فارسی تصویری اولین گزینه در این صفحه Accept Test می باشد که وقتی مراجعه کننده وارد می شود اطلاعات دمو گرافیک و مراحل ثبت نام مراجعه کننده در این قسمت وارد می شود. بر روی این گزینه کلیک کرده و نتیجه را در شکل شماره 4 مشاهده می کنید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف

نحوه سازمان دهي محتويات پرونده پزشکی

نحوه سازمان دهي محتويات پرونده پزشکی دارای 74 اسلاید انگلیسی وجند تا ازاسلایدها به فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف

مدیریت ریسک بخش فناوری اطلاعات سلامت

مدیریت ریسک بخش فناوری اطلاعات سلامت دارای 14 اسلاید فارسی مديريت ريسك بخش اصلي هر برنامه امنيتي است. وظايف مديريت ريسك شامل شناسايي، مديريت و كنترل حوادث نامطلوب است. سيستم هاي رايانه اي در معرض انواع ريسكهاي منجر به اختلال در عملكرد رايانه هستند. از جمله اين ريسك ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:   vاشتباهات انساني   vتخريب هاي دروني و بيروني   vمشكلات فني   vبلاياي طبيعي   در هر سازمان بايد اين ري ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,000 تومان 15% تخفیف

مدیریت پروژه در انفورماتیک مراقبت سلامت

مدیریت پروژه در انفورماتیک مراقبت سلامت دارای 53 اسلاید پاورپوینت فارسی مدیریت پروژه تعیین می کند که چگونه پروژه را مدیریت کنیم که با شکست کمتر رو به رو شود .استفاده از روش های سازگار برای مدیریت پروژه یکی از پله های مهم در موفقیت یک پروژه است.روش هایی که  همه استاندارد های مدیریت پروژه رادر سراسر پروژه در نظر دارد و تامین می کند ..این روش ها کمک به موفقیت پروژه میکند هر پروژه مراحلی دارد که مراحل در پروژه های مختلف متفاوت است و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 7,000 تومان 15% تخفیف

وظایف بخش پذیرش بیمارستان

وظایف بخش پذیرش بیمارستان دارای 62 اسلاید پاورپوینت فارسی مجموعه حقایق مستند پیرامون وضعیت بهداشتی بیمار که شامل گزارشات مربوط به شرح حال ،معاینات بدنی ، آزمایشات و عکسبرداریها ، طرحهای درمانی مربوط به اجرای طرحهای درمانی می باشد . بخش پذیرش از این جهت به این نام خوانده میشود که وظیفه اصلی آن پذیرش بیماران است.ولی علاوه بر آن وظایف دیگر بخش شامل مسئولیت نگهداری سوابق مانند مدارک ترخیص و مرگ،مسئولیت انتقال ،زمان بندی اعم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف
تعداد صفحه(3):