ارائه های کنفرانس ها ارائه کلاسی و پروژه اشتراک دانش و علم

اطلاعیه فروشگاه

مرزگستران دانش سامانه ای با هدف نشر و گسترش تولیدات دانشگاهی و دانشجویی و اشتراک منابع مفید جهت هم افزایی بین دانشگاهیان ، متخصصین و عموم مردم است.

اسلاید : سلامت همراه یا Mobile Health

اسلاید : سلامت همراه یا Mobile Health  کاملا اورجینال و مقاله محور حاوی 40 اسلاید به زبان فارسی حاوی مطالبی از قبیل چالشها، اصول پیاده سازی، مثالهایی از کاربرد به خصوص حوزه پرستاری  خوش فرم و دو رنگ   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,500 تومان 10% تخفیف

اسلاید : پرونده الکترونیک سلامت ، EHR در ایران

اسلاید : پرونده الکترونیک سلامت ، EHR در ایران شامل 53 اسلاید  به زبان فارسی کلیات و مفاهیم مرتبط با پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای مختلف و مدل مناسب ایران  تعاریف  معماری  استانداردها فواید  .... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,500 تومان 20% تخفیف

اسلاید: سامانه اطلاعات بیمارستانی HIS

اسلاید: سامانه اطلاعات بیمارستانی HIS حاوی 90 اسلاید به زبان فارسی + برخی نمودارهای انگلیسی  شامل تاریخچه دقیق پرونده های پزشکی  کاربردهای سامانه  اجزا و معماری و...   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,500 تومان 10% تخفیف

اسلاید : ارزیابی در سامانه های اطلاعاتی IS Evaluation

اسلاید : ارزیابی در سامانه های اطلاعاتی IS Evaluation اورجینال حاوی 106 اسلاید  به زبان فارسی بررسی جامع انواع روشهای ارزیابی به خصوص در حوزه سیستم های اطلاعاتی  شاخص های ارزیابی کاربردهای ارزیابی  و.... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 2,500 تومان 30% تخفیف

اسلاید : مدیریت پروژه در انفورماتیک سلامت

اسلاید : مدیریت پروژه در انفورماتیک سلامت مدیریت پروژه در انفورماتیک سلامت 53 اسلاید به زبان فارسی  مدیریت پروژه  سبک ها محدودیت ها  نقش PMO  مهارت ها و پس زمینه ها تحلیل سیستم    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 2,500 تومان 30% تخفیف

اسلاید : ماژولهای سیستم اطلاعات بیمارستانی PACS ، RADT و ....

اسلاید : ماژولهای سیستم اطلاعات بیمارستانی PACS ، RADT و .... دارای 58 اسلاید  به زبان فارسی توضیحات جامع پیرامون: ایندکس اصلی بیمار  RADT زمانبندی بیمار CPR OLMR SIS RIS LIS NIS ...   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,500 تومان 15% تخفیف
تعداد صفحه(1):