ارائه های کنفرانس ها ارائه کلاسی و پروژه اشتراک دانش و علم

اطلاعیه فروشگاه

مرزگستران دانش سامانه ای با هدف نشر و گسترش تولیدات دانشگاهی و دانشجویی و اشتراک منابع مفید جهت هم افزایی بین دانشگاهیان ، متخصصین و عموم مردم است.

اسلاید: ژن آنتولوژی

اسلاید: ژن آنتولوژی شامل 32 اسلاید  به زبان فارسی آنتولوژی و ساختار   آنتولوژی در بیو انفورماتیک   پروژه GO   .... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 8,500 تومان 30% تخفیف

اسلاید: سامانه ورود دستورات پزشکی (CPOE)

اسلاید: سامانه ورود دستورات پزشکی (CPOE) شامل 85 اسلاید  به زبان فارسی و انگلیسی خطاهای پزشکی  Medical error   ADE: Adverse Drug Event   خطاهای دارویی    CPOE   ارزش CPOE منافع حاصل از cope برای پزشکان منافع حاصل از cope در سازمان بستر سازی نیازها قبل از اجرای cope یکسان سازی /جریان کاری /فرایندهای مراقبت بهداشتی ارزش دادن به کاربران /سیستم های حمایت تصمیم گیری دید /رهبری/ افرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 9,500 تومان 20% تخفیف

سیستم اطلاعات پرستاری NIS

سیستم اطلاعات پرستاری NIS دارای 43 اسلاید فارسی هدف سیستم اطلاعات پرستاری کمک به پرستاران برای بهبود مراقبت بیماران است. این سیستم وظایف مشخصی را در جهت حمایت از فرایندهای مراقبت پرستاری هم از بعد بالینی و هم از بعد مدیریتی فراهم می کند. سیستم اطلاعات پرستاری باید مواردی مانند: ارزیابی پرستاری، تشخیص های پرستاری، مداخلات پرستاری، طرح های مراقبتی پرستاری مانند: ثبت و مدیریت دارو درمانی، و امکان ثبت یادداشت های پرستاری ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 7,500 تومان 10% تخفیف

سازمان های بهداشت و درمان در ایران

سازمان های بهداشت و درمان در  ایران دارای 210 اسلاید فارسی •ماموريت: •فراهم آوردن موجبات تامين بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي • •اهداف •الف) بهداشت: •1.  ارتقاء سطح خدمات بهداشتي كشور •2.  توسعه اقدامات پيشگيري از بروز معلوليتهاي جسمي و رواني •3.  افزايش خدمات قابل ارائه در نظام شبكه هاي سلامت كشور •4 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف

سیستم اطلاعات آزمایشگاه

سیستم اطلاعات آزمایشگاه دارای 39 اسلاید فارسی تصویری اولین گزینه در این صفحه Accept Test می باشد که وقتی مراجعه کننده وارد می شود اطلاعات دمو گرافیک و مراحل ثبت نام مراجعه کننده در این قسمت وارد می شود. بر روی این گزینه کلیک کرده و نتیجه را در شکل شماره 4 مشاهده می کنید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف

نحوه سازمان دهي محتويات پرونده پزشکی

نحوه سازمان دهي محتويات پرونده پزشکی دارای 74 اسلاید انگلیسی وجند تا ازاسلایدها به فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف
تعداد صفحه(3):